Szakterületek

Büntető- és szabálysértési jog

 • a terhelt (gyanúsított, vádlott) védelmének ellátása a szabálysértési és a büntetőeljárás során, a nyomozóhatóságok és a bíróság előtt
 • a terhelttel való kapcsolattartás a büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás során
 • sértettek és tanúk szakszerű képviselete a büntető- és szabálysértési eljárásban

Polgári jog

 • polgári peres és nem peres ügyek intézése, jogi képviselet ellátása
 • szerződések elkészítése, véleményezése
 • kártérítési, szavatossági ügyek
 • elbirtoklási ügyek
 • végintézkedések; képviselet hagyatéki eljárásban

Szerződések joga

 • adásvételi-, ajándékozási-, csereszerződések
 • bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • bérleti és használati jogot biztosító szerződések
 • vállalkozási-, megbízási-, kölcsönszerződések
 • életjáradéki-, tartási szerződések készítése, véleményezése
 • a fenti szerződésekhez kapcsolódó jogviták, szavatossági, jótállási és kártérítési ügyek intézése
 • szerződésszegés esetén a szükséges intézkedések megtétele

Ingatlanjog

 • ingatlan tulajdonjogának átruházásához szükséges szerződések elkészítése (adásvételi, csere, ajándékozási, bérleti és használati szerződés)
 • telekalakítás, telekrendezési eljárások
 • közös tulajdon megszűntetése
 • társasházak alapítása
 • teljes körű földhivatali ügyintézés

Társasági jog - Cégjog

 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása, megszűntetése
 • képviselet végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárásban
 • gazdasági társaság követeléseinek érvényesítése
 • cégek állandó/eseti, peres és peren kívüli képviselete
 • egyesületek, alapítványok nyilvántartásba vétele

Munkajog

 • munkaügyi jogvitákkal kapcsolatos képviselet ellátása munkáltatói és munkavállalói oldalon
 • tanácsadás munkajogi kérdésekben
 • munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos iratszerkesztés, tanácsadás
 • munkáltatói intézkedések elleni jogorvoslat
honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter